Penerbitan Kartu Keluarga

Syarat syarat Penerbitan Katu Keluarga ( KK)

-Permohonan F.108 Di stemepet Kepala Desa.

-Pemohon Datang sendiri langsung.

-Surat Keterangan dari Desa.


Info